Broj 251
Početna > Lepi i zdravi > Lečenje na daljinu

Onlajn terapija

Lečenje na daljinu

Pacijenti koji su posećivali psihijatra na tradicionalan način - licem u lice sada imaju prilike da terapiju obave iz svog doma

Telepsihijatrija je metoda lečenja koja je razvijena i ispitana u Australiji i Americi još od kraja 50-ih godina i podrazumeva korišćenje audio-video komunikacije kojom se omogućuje „direktan TV prenos" između pacijenta i terapeuta. Na taj način svi koji žive daleko i nisu u mogućnosti da dolaze na razgovor i lečenje, mogu sve to obavljati putem TV ekrana i „uživo" razgovarati sa psihijatrom.

Uz jutarnju kafu

Od kada je pre deceniju uvedena telepsihijatrija, video-pozivi su postali široko rasprostanjen metod lečenja pacijenata do kojih je teško stići. - Pacijenti koji su ranije posećivali psihijatra na tradicionalan način - licem u lice, sada imaju prilike da terapiju obave uz jutarnju kafu ili pre izlaska u grad s prijateljima - objašnjava dr Davor Mucić, koji se već dugo godina bavi ovom metodom lečenja.

Veliki napredak

Skajp i šifrovani digitalni programi kroz određene sajtove učinili su onlajn privatnu praksu dostupnom svima. Na jedan od sajtova za terapije, za samo dve godine prijavilo se 900 psihijatara, psihologa, savetnika i trenera. Iako će uvek postojati oni koji veruju da ništa ne može da zameni direktan kontakt uživo s pacijentom, sve više ljudi, naročito mladih, smatra da je onlajn terapija veliki napredak.

Štedi vreme i novac

- Prednost ovakvog lečenja predstavlja i uštedu vremena i novca. Neki tarapeuti onlajn seanse naplaćuju manje, s obzirom na činjenicu da mogu da rade od kuće, što izuzima troškove vožnje do ordinacije ili rentiranja kancelarije.
Sastanci, takođe, ne moraju da se otkazuju zbog bolesti ili putovanja i pacijenti se osećaju prijatno kada znaju da mogu terapeuta voditi svuda sa sobom - tvrdi naš sagovornik.

Gledanje u oči
Zavisno od udaljenosti pacijenta (terapeuta) od ekrana zavisi i „iluzija" gledanja u oči. Što je osoba bliža ekranu to je ugao između očiju i kamere veći i samim tim mogućnost „gledanja u oči" manja. Znači, pacijentu treba reći da sedne na 1,7 do 2 metra od ekrana.

Prednost u anonimnosti
Mnogi ljudi izbegavaju odlazak kod terapeuta zbog sramote i privatnosti. Zato mogućnost anonimnosti treba shvatiti kao dodatnu prednost u odnosu na tradicionalan kontakt licem u lice. - Jedan od projekata koji trenutno vodim uključuje lekare opšte prakse kod kojih je instalirana video-oprema. Pacijent dolazi od svog lekara opšte prakse i razgovara sa mnom (ili nekim od mojih kolega terapeuta) i niko ne zna da pacijent ima psihičke probleme. Mnogi pacijenti ne vole da ih neko vidi kako izlaze iz psihijatrijske klinike pa im na ovaj način omogućavamo dodatnu „anonimnost", tj. mogućnost lečenja, a da drugi ne znaju da su bolesni - objašnjava Davor Mucić na osnovu dugogodišnjeg iskustva s klinike koja je vodeća na polju telepsihijatrije u Evropi, sa više od 350 pacijenata koji su prošli tretman putem telepsihijatrije.

Zadovoljni pacijenti
Onlajn terapija je mnogo kompleksnija nego što se pretpostavlja. Zato pojedini psiholozi smatraju da određena stanja nije moguće lečiti na ovaj način. Naročito može biti nezgodno kada su u pitanju pacijenti s težim mentalnim poremećajima. Nekoliko studija, međutim, pokazalo je da su pacijenti u suštini podjednako zadovoljni i tradicionalnim i internet terapijama.

Šta je telemedicina?
Telemedicina predstavlja upotrebu elektronskih komunikacionih
tehnologija u obezbeđivanju i pružanju zdravstvene zaštite, edukacije i
poboljšanja zdravstvene nege kada su učesnici fizički razdvojeni.
Telemedicinu („lečenje na daljinu") možemo definisati kao način pružanja
zdravstvenih usluga koji podrazumeva korišćenje informacionih i
komunikacionih tehnologija, odnosno prenos medicinski relevantnih
informacija na daljinu uz poštovanje medicinskih i tehničko-tehnoloških
standarda.

 

 

Žaklina Milenković